Het aftrekpercentage van gemengde kosten voor IB-ondernemers en resultaatgenieters gaat met ingang van 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. Dit betekent dat deze kosten vanaf 2017 voor 6,5% meer aftrekbaar zijn dan in 2016.

Het gaat om de volgende in aftrek beperkt kosten en lasten die verband houden met:

  •   Voedsel, drank en genotmiddelen,
  •   Representatie, waaronder recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak, en
  •   Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Al jarenlang is in de wet bepaald dat deze kosten tot een bedrag van € 4.500 niet in aftrek komen op de winst. Naar keuze kan de belastingplichtige ook kiezen om in plaats van een niet aftrekbaar bedrag van € 4.500, 26,5% van de genoemde kosten niet in aftrek te brengen. 73,5% van deze kosten is dan wel aftrekbaar. Vanaf 2017 is nog maar 20% van genoemde kosten niet aftrekbaar (en 80% dus wel aftrekbaar). Het bedrag van € 4.500 blijft gelijk en wordt niet verlaagd.

Let op:

De hiervoor beschreven aftrekbeperking geldt alleen voor IB-ondernemers en resultaatgenieters. In de vennootschapsbelasting geldt de aftrekbeperking ook als er werknemers in dienst zijn. Voor de vennootschapsbelasting blijft het aftrekpercentage staan op 73,5% en geldt de verhoging van het aftrekpercentage naar 80% niet.

Let op:

Voor de MKB-winstvrijstleling hoeft u niet te voldoen aan het urencriterium. Deze vrijstelling vermindert uw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrekken (zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek) met 14%. Bij een verlies verkleind de mkb-winstvrijstelling dit verlies. De vrijstelling is in dat geval dus nadelig.